Pytanie o wpływy do Budżetu Państwa

"Jeśli wpływy do Polskiego Budżetu przewyższą wydatki, to jest szansa, że podatki i składki zostaną obniżone z 43% do 23%, podobnie jak to ma miejsce w Irlandii, a tym samym nasze wypłaty netto wzrosną automatycznie o co najmniej 30%."
Nawet gdyby wpływy przewyższyły wydatki, to w pierwszej kolejności będzie łatana dziura w budżecie, z tego co zostanie będą pewno zaspokajane roszczenia płac sfery budżetowej.


Doskonale wiemy, że z Budżetem Państwa jest tak jak z budżetem rodzinnym. Oprócz tego, ile do niego wpływa, ważne jest, jak gospodarujemy tym co mamy. Rozporządzaniem pieniędzy z Budżetu Państwa należy od osób rządzących naszym krajem (posłów, senatorów, którzy uchwalają budżet oraz rządu, który go realizuje). Dlatego też stronę „inteligentny portfel” adresujemy także do nich. Chcemy zaapelować o rozważne wydawanie środków, które przecież są efektem ciężkiej pracy podatników.

 

Stronę naszą adresujemy także do pracowników sfery budżetowej oraz reprezentujących ich związków zawodowych. Rozumiemy, że każdy chciałby zarabiać dużo, ale „z pustego nawet Salomon nie naleje”. Podwyżki płac muszą być poparte rozwojem gospodarczym i wzrostem PKB. Brak środków w budżecie na zabezpieczenie roszczeń coraz to nowych grup zawodowych spowoduje tylko wzrost obciążeń wynagrodzeń.


Żyjemy w trudnych czasach transformacji ustrojowej. Aby wyjść na przysłowiową prostą każdy obywatel, niezależnie od tego jaką funkcję w gospodarce sprawuje musi dać z siebie więcej niż musi !