Po co podajemy ile kosztuje miejsce pracy?

Przyczyną tego, że w Polsce mało zarabiamy jest to, że polska gospodarka jest mało efektywna i przegrywa z gospodarkami innych krajów. Na efekt gospodarki wpływ ma bardzo dużo rzeczy. Jednym z zasadniczych elementów jest klimat do rozwoju i wzrostu.

Podając wartość stworzenia jednego miejsca pracy mieliśmy na celu przede wszystkim dostarczenie wiedzy. Natomiast, na własny sposób każdy z nas może sobie tę wiedzę zinterpretować. Każdy z nas może mieć osobne wnioski:
a) przedsiębiorca,
b) polityk,
c) konsument,
d) urzędnik,
e) pracownik.

Przedsiębiorca - mocno się zastanawia zanim stworzy kolejne miejsca pracy, bo to drogo kosztuje. W firmie produkującej okna dachowe stworzenie jednego miejsca pracy to koszt ok. 500 tys. zł. Przedsiębiorca musi mieć pewność, że jego firma przetrwa – musi mieć pewność, że będzie miał klienta na swoje produkty/usługi i że będzie mu sprzyjało otoczenie gospodarczo – prawne.
W Polsce nie jest problemem założenie firmy, ale stworzenie warunków na jej przetrwanie!

Politycy – tworzą prawo, mają wpływ na otoczenie gospodarcze (w tym również wartość złotówki) i prawne oraz tworzą sprzyjający klimat do rozwoju przedsiębiorczości.
Warunkiem wzrostu gospodarczego jest powstawanie firm wytwarzających wysokospecjalistyczne produkty, w których duży udział stanowi wiedza, know-how. W takich firmach zatrudnia się wysokiej klasy specjalistów, konstruktorów, marketingowców, czy prezesów, których zarobki są wysokie. Im więcej pozostaje w kraju wysokopłatnych stanowisk, tym większe są zarobki reszty społeczeństwa.

Dlatego też informacja o tym ile kosztuje miejsce pracy potrzebna jest politykom do tego, aby wspierać przedsiębiorców, którzy chcą ponosić ryzyko inwestycji.
Jeżeli przedsiębiorca chce inwestować duży kapitał i tworzyć miejsca pracy, to trzeba mu kibicować i budować sprzyjający klimat.

Konsument / Klient – jeżeli przez zakup produktów dostarczy przedsiębiorcy środków, a ten stworzy kolejne miejsca pracy to wynagrodzenia w kraju wzrosną. Dobrze jest, gdy klient kupując polski produkt, ma świadomość, że daje pracę i ma wpływ na wielkość wynagrodzeń w kraju. Ale jeżeli klient będzie myślał, że kupując polski produkt da zarobić „krwiopijcy” to tego produktu nie kupi.
„Cud gospodarczy” to zmiana myślenia w Polsce. W chwili obecnej mentalność Polaka jest barierą do rozwoju kraju, jest barierą do wyższych wynagrodzeń.

Urzędnicy - Jednym z obowiązków urzędników państwowych jest kontrolowanie przedsiębiorców. Kontrola ta potrzebna jest zarówno przedsiębiorcy (pełni rolę informującą i doradczą), jak również państwu, gdyż zapobiega powstawaniu patologii w gospodarce       i pozytywnie wpływa na funkcjonowanie państwa jako całości.
Kontrole, mimo iż są potrzebne, są pewną uciążliwością dla przedsiębiorstw. Dlatego też urzędnicy powinny starać się w jak najmniej dotkliwy sposób realizować tę misję, tak, aby przedsiębiorca również podczas kontroli podwyższał PKB i przyczyniał się do podnoszenia wynagrodzeń w kraju.

Pracownik - Pracę wykonujemy lepiej, gdy ją lubimy i mamy świadomość, że jest ona potrzebna innym. Wtedy praca daje nam satysfakcję, jest bardziej efektywna i ma wyższą jakość. Za taką pracę każdy klient, nawet zagraniczny, będzie chciał zapłacić więcej.